Giỏ hàng

Bao bì PK, KP

Thương hiệu: Khác
|
Loại: Khác
|
Mã SP: PK

- Cấu tạo sản phẩm gồm: Bên ngoài manh dệt PP được tráng màng PP phức hợp, bên trong lồng 01 lớp giấy Kraft. Hai đầu bao may nẹp giấy, chỉ may cotton, in tối đa 3 màu.

- Kích thức bao (phổ biến): 760 x 420 x 80 mm ± 2

- Trọng lượng chứa: 50Kg

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 0228 3840395
|
Số lượng